NASZ NIEZWYKŁY BÓG (Polish)

$40.00

Product Description

Daj dzieciom mocny fundament, pomagajc1c im odkryc charakter i naturQ Boga oraz prawdQ na temat stworzenia czlowieka na Boze podobienstwo.

Materiały do pracy z dziećmi Nasz niezwykły Bóg to wyczerpujące studium odpowiadające na pytanie „Kim jest Bóg?”. To oparty na Biblii, fundamentalny podręcznik na temat Najwyższego Boga (Trójcy) i roli, jaką w naszym życiu odgrywa każda z trzech Boskich Osób. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo – nasz duch, dusza i ciało. wyjaśnia, dlaczego wyłącznie nasz duch rodzi się na nowo i dlaczego musimy odnowić umysł oraz ukrzyżować ciało, aby zwycięsko żyć w Chrystusie.

„Na początku Bóg…” – te słowa są „podstawą pod- staw”. To, co wiemy o Bogu, wywodzi się właśnie z tego stwierdzenia. Psalmista naucza nas, że początkiem mą- drości jest bojaźń Pana (inaczej: głęboki szacunek; Ps 111:10). Aby ją w sobie wykształcić, musimy dowiedzieć się, kim jest Bóg i jaka jest Jego natura. Od tego rozpocz- niemy nasze studium biblijne dla dzieci.

Można  oczywiście   przyjąć,   że   najmłodsi   wiedzą o Bogu wszystko – w końcu chyba każdy Go zna, praw- da? Ależ nie! Dzieci wychowywane w rodzinach chrze- ścijańskich i środowiskach kościelnych prawdopodobnie słyszały o Nim dość dużo. Zaskakujące jest jednak to, jak wiele maluchów ma znikomą wiedzę, lub zgoła żadnej, na temat Najwyższego Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Nawet kultura zachodnia, w której żyjemy, kiedyś w dużej mie- rze chrześcijańska, obecnie ulega wpływom innych religii w wyniku napływu imigrantów z całego świata.

Islam oraz inne wschodnie wyznania rosną w siłę na terenie Stanów Zjednoczonych i innych uprzemysło- wionych krajów. Jest to spowodowane nie tyle pozyski-waniem nowych wyznawców, lecz przede wszystkim napływającymi falami imigrantów. Nie możemy już   z góry zakładać, że mówiąc o Najwyższym, mamy na myśli tego samego Boga co reszta społeczeństwa.

Od kilku lat religie wschodnie coraz głębiej wnikają w kulturę europejską. Wiele narodów Europy zrezy- gnowało z wiary w Boga, podczas gdy mieszkańcy in- nych krajów, na przykład Indii, wyznają miliony róż- nych bóstw.

Imigranci stanowią pokaźną część naszej populacji. Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest nasz Bóg? Dlaczego jest lepszy od innych wyznawa- nych bóstw? Dlaczego właśnie On zasługuje na naszą lojalność i miłość? Nie chodzi tu o to, abyśmy przyjęli defensywną postawę względem innych religii. Wręcz przeciwnie – mamy uzbroić się w wiedzę, by pokazać cierpiącemu, samotnemu światu naszego kochającego Ojca Niebieskiego. Jest wiele dzieci, które nie mają najmniejszego pojęcia o Bogu. Niektóre z nich mogą przyjść do twojego kościoła.

Jak skutecznie korzystać z materiałów
Temat 1: „Najwyższy Bóg (Trójca)”
Temat 2: „Dobroć Boża”
Temat 3: „Sprawiedliwość Boża”
Temat 4: „Tajemnica Boga w trzech Osobach”
Temat 5: „Bóg Ojciec”
Temat 6: „Bóg Syn”
Temat 7: „Jezus – nasz Zbawca”
Temat 8: „Jezus – Droga, Prawda i Życie”
Temat 9: „Jezus – żywe Słowo”
Temat 10: „Chrzest w ślad za Jezusem”
Temat 11: „Bóg – Duch Święty”
Temat 12: „Napełnienie Duchem Świętym”
Temat 13: „Czym jest modlitwa w językach?”
Temat 14: „Stworzeni na podobieństwo Boże (duch, dusza i ciało)”
Temat 15: „Nasz wewnętrzny człowiek (duch)”
Temat 16: „Odnowienie umysłu (duszy)”
Temat 17: „Boża świątynia (ciało)”

You may also like…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NASZ NIEZWYKŁY BÓG (Polish)”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.