$20.00

Free shipping on orders over $200!

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
  • Stripe
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover Card
  • PayPal
  • Apple Pay

Šī rokasgrāmata dod instrukcijas, kā apmācīt un iedarbināt bērnus kā evaņģēlistus. Tāpēc šī mācību plāna daļa ir ļoti unikāla un īpaša. Te dotas radošas idejas, kā Evaņģelizācijas Komandu var iesaistīt reālā, ikdienišķā, viņu vecumam atbilstošā darbā, kā arī liecināt par Kungu citiem bērniem.

Tas nav darbs, ko dara tikai pieaugušie. Dievs katram ticīgajam, t. sk. bērniem, ir devis uzdevumu sludināt Evaņģēliju.
Gan skatoties no vēsturiskā skatpunkta, gan mūsdienās, ir pierādījies, ka bērni spēj būt spēcīgi evaņģēlisti. Daudzi pravietiski vārdi ir izsacīti par Dieva nodomiem pārvērst jauniešus un bērnus par lieliem evaņģēlistiem. Viņš vēlas bērnus aktīvi lietot kalpošanas darbā.
Bērnus, tāpat kā visus ticīgos, ir jāapmāca un jāsagatavo šim darbam. Mums, līderiem, ir privilēģija un gods sagatavot gados jaunos svētos evaņģelizācijas kalpošanas darbam. Pļaujas lauki visapkārt ir plaši. Visiem nepieciešams iesaistīties darbā, lai varētu nopļaut pļaujas lauku.

1. stunda: Lielā Pavēle
2. stunda: Lūdziet Pļaujas Kungu
3. stunda: Kā Viņi Dzirdēs?
4. stunda: Evaņģēlijs Ir Labā Ziņa
5. stunda: Glābšanas Plāns
6. stunda: Jaunpiedzimšanas
7. stunda: Atgriezies No Grēkiem un Tici
8. stunda: Pravietiskā Evaņģelizācija
9. stunda: Šīs Zīmes Ticīgajiem Sekos
10. stunda: Tos Kristīdami
11. stunda: Dariet Par Mācekļiem
12. stunda: Tad Būs Gals
13. stunda: Diena, Kad Kalpo Bērni

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lielaa Paveele (Latvian)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *