$40.00

Free shipping on orders over $200!

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
  • Stripe
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover Card
  • PayPal
  • Apple Pay
Category:

Daj dzieciom mocny fundament, pomagajc1c im odkryc charakter i naturQ Boga oraz prawdQ na temat stworzenia czlowieka na Boze podobienstwo.

Materiały do pracy z dziećmi Nasz niezwykły Bóg to wyczerpujące studium odpowiadające na pytanie „Kim jest Bóg?”. To oparty na Biblii, fundamentalny podręcznik na temat Najwyższego Boga (Trójcy) i roli, jaką w naszym życiu odgrywa każda z trzech Boskich Osób. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo – nasz duch, dusza i ciało. wyjaśnia, dlaczego wyłącznie nasz duch rodzi się na nowo i dlaczego musimy odnowić umysł oraz ukrzyżować ciało, aby zwycięsko żyć w Chrystusie.

„Na początku Bóg…” – te słowa są „podstawą pod- staw”. To, co wiemy o Bogu, wywodzi się właśnie z tego stwierdzenia. Psalmista naucza nas, że początkiem mą- drości jest bojaźń Pana (inaczej: głęboki szacunek; Ps 111:10). Aby ją w sobie wykształcić, musimy dowiedzieć się, kim jest Bóg i jaka jest Jego natura. Od tego rozpocz- niemy nasze studium biblijne dla dzieci.

Można  oczywiście   przyjąć,   że   najmłodsi   wiedzą o Bogu wszystko – w końcu chyba każdy Go zna, praw- da? Ależ nie! Dzieci wychowywane w rodzinach chrze- ścijańskich i środowiskach kościelnych prawdopodobnie słyszały o Nim dość dużo. Zaskakujące jest jednak to, jak wiele maluchów ma znikomą wiedzę, lub zgoła żadnej, na temat Najwyższego Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Nawet kultura zachodnia, w której żyjemy, kiedyś w dużej mie- rze chrześcijańska, obecnie ulega wpływom innych religii w wyniku napływu imigrantów z całego świata.

Islam oraz inne wschodnie wyznania rosną w siłę na terenie Stanów Zjednoczonych i innych uprzemysło- wionych krajów. Jest to spowodowane nie tyle pozyski-waniem nowych wyznawców, lecz przede wszystkim napływającymi falami imigrantów. Nie możemy już   z góry zakładać, że mówiąc o Najwyższym, mamy na myśli tego samego Boga co reszta społeczeństwa.

Od kilku lat religie wschodnie coraz głębiej wnikają w kulturę europejską. Wiele narodów Europy zrezy- gnowało z wiary w Boga, podczas gdy mieszkańcy in- nych krajów, na przykład Indii, wyznają miliony róż- nych bóstw.

Imigranci stanowią pokaźną część naszej populacji. Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest nasz Bóg? Dlaczego jest lepszy od innych wyznawa- nych bóstw? Dlaczego właśnie On zasługuje na naszą lojalność i miłość? Nie chodzi tu o to, abyśmy przyjęli defensywną postawę względem innych religii. Wręcz przeciwnie – mamy uzbroić się w wiedzę, by pokazać cierpiącemu, samotnemu światu naszego kochającego Ojca Niebieskiego. Jest wiele dzieci, które nie mają najmniejszego pojęcia o Bogu. Niektóre z nich mogą przyjść do twojego kościoła.

Jak skutecznie korzystać z materiałów
Temat 1: „Najwyższy Bóg (Trójca)”
Temat 2: „Dobroć Boża”
Temat 3: „Sprawiedliwość Boża”
Temat 4: „Tajemnica Boga w trzech Osobach”
Temat 5: „Bóg Ojciec”
Temat 6: „Bóg Syn”
Temat 7: „Jezus – nasz Zbawca”
Temat 8: „Jezus – Droga, Prawda i Życie”
Temat 9: „Jezus – żywe Słowo”
Temat 10: „Chrzest w ślad za Jezusem”
Temat 11: „Bóg – Duch Święty”
Temat 12: „Napełnienie Duchem Świętym”
Temat 13: „Czym jest modlitwa w językach?”
Temat 14: „Stworzeni na podobieństwo Boże (duch, dusza i ciało)”
Temat 15: „Nasz wewnętrzny człowiek (duch)”
Temat 16: „Odnowienie umysłu (duszy)”
Temat 17: „Boża świątynia (ciało)”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NASZ NIEZWYKŁY BÓG (Polish)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…